Intervencije

78.02. AKIS Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Savjetodavne usluge koje mogu pružiti prilagođeni i pravovremeni savjet o specifičnim pitanjima slijedeći ad hoc zahtjeve su ključni element prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, prehrambeno – prerađivačkoj industriji i šumarstvu. Provedba ove intervencije će poticati upotrebu odgovarajućih inovacija, a isto tako pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u ispunjavanju obaveza.

 1. Pružanja savjeta u skladu s člankom 15 (2) i (4) – podintervencije:
 • Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1 )- pružanje savjetodavnih usluga
 • Savjetovanje u sklopu zakonskih obveza (agrookolišne mjere i ekološka poljoprivreda, dobrobit životinja)
 • Savjetovanje mladih poljoprivrednika
 • Savjetovanje o modernizaciji i konkurentnosti
 • Savjetovanje šumoposjednika
 • Savjetovanje o specifičnim zahtjevima ZPP
 • Savjeti o ostalim potrebama poljoprivrednika i novim izazovima

Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1) u središte stavlja korisnika, poljoprivrednika, kojemu savjetodavac prenosi svoja znanja, iskustva, informacije i inovacije kojima raspolaže. U jedinici vremena radi se sa jednom osobom što proces savjetovanja čini skupim ali je i primjerena educiranost. Savjetovanje se provodi u uredu ili korisnikovom poljoprivrednom gospodarstvu gdje educirani savjetodavac može korisniku prikazati i pojedinu vještinu vezanu uz određenu proizvodnju.

Podintervencije su namijenjene svim poljoprivrednicima, a posebna pozornost posvetit će se mladim poljoprivrednicima (do 41 godine starosti) koji nemaju formalno obrazovanje vezano uz poljoprivredu. Tehnološke teme iz bilinogojstva i stočarstva povezat će se s osnivanjem i upravljanjem poljoprivrednim gospodarstvom, marketingom i tržištem, standardima EU (okoliš, zdravlje, higijena), osnovama poljoprivrednog računovodstva, energetskom učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije, diverzifikacijskim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu i održivim upravljanjem hranjivim tvarima, uvjetima zapošljavanja i obvezama poslodavaca vezano za zdravlje ljudi i zaštitu na radu, udruživanjima i slično. Neće se zanemariti i specifična područja ZPP-a.

Kroz ovu intervenciju savjetnici će informirati poljoprivrednike o digitalizaciji javnih usluga te će ih savjetovati i educirati o mogućnostima korištenja digitalnih javnih usluga primjerenih njihovom poslovanju. Sustav e- savjetnik će sadržavati i bazu agoklimatskih podataka, slika i drugih podataka s polja i nasada, i u realnom vremenu. Ti podaci biti će dostupni poljoprivredniku, a ujedno će i ti podaci uz stručno znanje savjetnika biti jedan od alata za provođenje ove intervencije (savjetovanja). Na osnovi tih podataka moći će se raditi detaljne i ciljane preporuke za zaštitu bilja kao i održivu gnojidbu te omogućiti donošenje pravovremenih odluka.

 1. Edukacija savjetnika

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane Natječajem za teme i područja definirana člankom 15. točkom 4 Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća.

Savjeti moraju biti nepristrani, a savjetnici odgovarajuće kvalificirani i odgovarajuće osposobljeni te ne smiju biti u sukobu interesa. Savjeti moraju biti povjerljivi.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici na poljoprivrednim gospodarstvima te privatni šumoposjednici.

Korisnik izrađuje Godišnji plan provedbe koji odobrava Upravljačko tijelo.

Prihvatljivi troškovi

 1. troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće, putni troškovi i smještaj za stručne osobe/savjetnike b) troškovi za vanjske usluge organizacije tečajeva i ad-hoc tečajeva
 2. troškovi za pripremu i izradu materijala za savjetovanje (kao što su laboratorijske analize, licence programskih paketa, setovi podataka i sl.)
 3. troškovi najma prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja)
 4. indirektni troškovi.

Za vanjsko organiziranje tečajeva:

 1. trošak sudjelovanja na tečaju osposobljavanja (kotizacija i sl.)
 2. putni troškovi, smještaj i dnevnice za savjetnike koji sudjeluju na tečaju.

Ako za određene visoko specijalističke teme ne postoji institucija na razini Republike Hrvatske koja bi mogla organizirati vanjski tečaj prihvatljive su i druge pravne/fizičke osobe koje su kompetentne pružiti uslugu.

Za ad-hoc tečajeve:

 1. trošak stručnih osoba/predavača: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice predavača
 2. materijalni troškovi: troškovi izrade nastavnih planova i programa, troškovi za pripremu materijala za obuku (nastavni materijali i oprema potrebna za obuku) i troškovi evaluacije
 3. putni troškovi, smještaj i troškovi dnevnica za savjetnike
 4. troškovi usluga: najam (dvorane, tehničke opreme i sl.), prevoditeljske usluge, administrativni troškovi, itd.

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 17.647.058,75 EUR