Intervencije

77.06. Suradnja – Potpora LEADER (CLLD) pristupu

Uključivanjem lokalnog stanovništva/dionika u pripremu i provedbu LRS LAG-a u skladu s principom odozdo prema gore („botom-up“) doprinosi se provedbi održivog razvoja ruralnog područja Republike Hrvatske. U pripremi i provedbi LRS LAG-a, lokalno stanovništvo/dionici imaju mogućnost izravnog utjecaja na poboljšavanje uvjeta, odnosno kvalitete života u ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici

  • kod odabira LAG-ova korisnici su LAG-ovi
  • kod provedbe LRS nakon odabira LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. korisnici su fizičke i pravne osobe koje su podnijele prijavu na LAG natječaj

Prihvatljivi projekti

Kod provedbe LRS, prihvatljivi projekti su projekti koje je LAG odredio u LAG intervenciji i LAG natječaju.

Provedba projekata je prihvatljiva u svim naseljima na području LAG-a (kod infrastrukturnih projekata u naseljima do 25.000 stanovnika).

Prihvatljivi troškovi

  • LAG-ovima su prihvatljivi troškovi tekućih troškova i animacije te projekata suradnje
  • korisnicima na LAG natječaju su prihvatljivi troškovi projekta koje je LAG odabrao

Uvjeti prihvatljivosti

Da bi se LAG odabrao za financiranje u programskom razdoblju 2023. – 2027. morat će, između ostalog, obuhvaćati cjelovito, zemljopisno kontinuirano i izravno povezano ruralno područje najmanje 5 JLS-ova (LAG-ovi koji nisu odabrani u razdoblju 2014.-2020. mogu obuhvaćati područje najmanje 4 JLS) koje ima od 10.000 do 150.000 stanovnika, a tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS moraju imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava.

Korisnici, da bi ostvarili potporu na LAG natječaju, morat će između ostalog imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a.

Intenzitet potpore za tekuće troškove i animaciju iznosi 100% prihvatljivih troškova, a intenzitet potpore za projekte koji su odabrani na LAG  natječaju intenzitet potpore iznosi od 40% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta ovisno o intervenciji iz LRS LAG-a i odredbama iz Uredbe (EU) 2021/2115.

Najviša vrijednost potpore po projektu koji se prijavljuje na LAG natječaj iznosi do 200.000 eura, a najviša vrijednost projekta koji se prijavljuje na LAG natječaj iznosi 300.000 eura (bez PDV-a).