Intervencije

74.01. Ulaganja – Potpora za sustave javnog navodnjavanja

Unatoč bogatim vodnim resursima navodnjava se samo 1,9% ukupno korištenih poljoprivrednih površina. Kako bi se unaprijedila prilagodba proizvodnih sustava u poljoprivredi klimatskim i okolišnim uvjetima te doprinijelo stabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unutar Strateškog plana je planirana potpora za nove sustave navodnjavanja čime je planirano doprinijeti povećanju poljoprivrednih površina s mogućnošću navodnjavanja.

Prihvatljivi korisnici

Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti su izgradnja novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Prihvatljivima se smatraju i ulaganja u sustave navodnjavanja, koji svoje potrebe za vodom zadovoljavaju iz alternativnih izvora (npr. sakupljanjem oborinskih voda u različite vrste spremnika i mini akumulacija).

Potpora se ne dodjeljuje za sustav navodnjavanja na parceli, već za gradnju sustava koji će omogućiti dovod vode do parcela krajnjih korisnika koji se nalaze u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi se odnose na izgradnju novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, kanali, melioracijska odvodnja (uključujući i podzemnu drenažu), kao elementi funkcionalne cjeline projekta i slično), a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 15.000.000 EUR-a, što ne predstavlja ulaganje u “large-scale infrastructure” (navedeni projekti ne spadaju u “large-scale infrastructure”).