Intervencije

73.11. Ulaganja – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora u sklopu ove intervencije omogućiti će stvaranje dodane vrijednosti primarnim poljoprivrednim proizvodima, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost.

Prihvatljivi korisnici:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 2. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do kraja provedbe projekta budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU.

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Ulaganja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Prihvatljivi troškovi

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom
 • gospodarska vozila, strojevi i oprema
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Načela kriterija odabira

 • veličina poduzeća
 • sektor ulaganja
 • ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
 • duljina poslovanja korisnika
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • smanjenje emisije CO2.

Intenzitet potpore (%)

50%, a može se uvećati na 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,  na 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 • za velika poduzeća dostupno je najviše 50% raspoložive alokacije
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije

Visina potpore: od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR): 155.771.825,00