Intervencije

73.11.FI Ulaganja – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Potporom u sklopu ove intervencije podupirat će se ulaganja u stvaranje dodane vrijednosti primarnim poljoprivrednim proizvodima, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Uvjeti prihvatljivosti krajnjih primatelja

Prihvatljivi krajnji primatelji su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva kako su definirani u Prilogu 1. Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u preradu poljoprivrednih proizvoda.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala kroz zajmove/kredite.

Početak provedbe

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. predviđen je u 2024. godini.