Intervencije

73.10.FI Ulaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potporom u sklopu ove intervencije podupirati će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava. Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Uvjeti prihvatljivosti krajnjih primatelja

Prihvatljivi krajnji primatelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda te proizvođačke organizacije.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva kako su definirani u Prilogu 1. Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala dok je za mlade poljoprivrednike moguća i kupnja zemljišta bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim rashodima) kroz zajmove/kredite/jamstva.

Početak provedbe

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. predviđen je u 2026. godini, a do tada se provode postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.