Intervencije

73.03. Ulaganja – Korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj ove intervencije je povećati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO
 2. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projekt se odnosi na proizvodnju i/ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU pri čemu rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru o EU.
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju gdje su za predmetno postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca Zakonom isključene površine vrednovane kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 • Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Prihvatljivi troškovi

 1. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Načela kriterija odabira

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/veličina poduzeća
 • duljina poslovanja korisnika
 • vrsta obnovljivog izvora energije
 • udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
 • korisnik je mladi poljoprivrednik
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Intenzitet potpore (%)

65%, a može se uvećati 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Visina potpore

od 15.000 EUR do 300.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR)

30.000.000,00