Intervencije

73.02. Ulaganja – Obnova poljoprivrednog potencijala

Cilj intervencije je obnoviti poljoprivredni potencijal narušen prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima i na taj način osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora čime se sprječava propadanje poljoprivrednih gospodarstava, iseljavanje iz ruralnih područja i omogućiti nastavak poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredni potencijal čine poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredna mehanizacija, gospodarske zgrade i domaće životinje.

Područje proglašenja, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda je uređeno Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019).

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju povjerenstva prema metodologiji koja je propisana navedenim Zakonom.

U iznimnim slučajevima procjenu štete mogu obaviti i službenici Ministarstva poljoprivrede ili druge stručne osobe zaposlene u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i ostale službene registre.

Uvjeti prihvatljivosti 

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Prihvatljiva ulaganja

  • ulaganja povezana sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju i pripadajuće infrastrukture
  • popravak ili nabava nove/rabljene poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava domaćih životinja
  • ulaganja koja se odnose na podizanje višegodišnjih nasada/bilja
  • podizanje staklenika i plastenika
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore iznosi do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore od 1.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Ukupna alokacija: 22.500.000,00 EUR