Intervencije

70.06. AEC Plaćanja za dobrobit životinja

Cilj intervencije je poticati poljoprivrednike na provedbu dobrobiti životinja kako bi se poboljšali životni uvjeti domaćih životinja te kako bi bili što sličniji njihovim prirodnim potrebama. Kako bi se to postiglo, potrebno je primijeniti aktivnosti koje nadilaze propisane standarde i uobičajenu poljoprivrednu praksu.

Intervencija uključuje pet operacija:

70.06.01. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu

70.06.02. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu

70.06.03. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu

70.06.04. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu

70.06.05. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu

Iznosi potpore:

70.06.01. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
MLIJEČNE KRAVE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 57,16
Obogaćivanje ležišta 128,37
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 34,06
Ispust 52,10
RASPLODNE JUNICE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju rasplodne junice
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 33,48
Obogaćivanje ležišta 155,96
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 55,89
Ispust 64,20
JUNAD Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim zahtjevom za Poboljšane uvjete smještaja Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 36,21
Obogaćivanje ležišta 150,61
TELAD Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 17,05
Obogaćivanje ležišta 46,51
Pristup na otvoreno Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom 112,95
70.06.02. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
ODBIJENA PRASAD Poboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja: Povećanje podne površine za 10 % ili Obogaćivanje ležišta. Sprječavanje oštećivanja repova 20,77
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 24,12
Obogaćivanje ležišta 39,07
KRMAČE I NAZIMICE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina 19,74
Poboljšana skrb Poboljšani uvjeti prasenja 29,54
Poboljšana skrb u prasilištu 30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka 46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode 22,44
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 84,18
Obogaćivanje ležišta 54,00
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 84,66
SVINJE ZA TOV Poboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja: Povećanje podne površine za 10 % ili Obogaćivanje ležišta. Sprječavanje oštećivanja repova 6,09
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 12,77
Obogaćivanje ležišta 40,50
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 23,16
70.06.03. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
BROJLERI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne piliće 1,30
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 19,94
NESILICE Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja Zabranjeno skraćivanje kljunova 23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjev Povećanje podne površine za 10% 40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke 0,32
PURANI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne puriće 0,69
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 32,62
Pristup na otvoreno Povećanje površine ispusta 7,75
70.06.04. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
KOZE Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mlijeka 134,95
Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mesa 75,64
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76
70.06.05. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
OVCE Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno Plan hranidbe 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mlijeka 94,50
Povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mesa 28,77
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 79,30
Pristup ispustu 40,76

Korisnici: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Dobrobit životinja u govedarstvu: korisnici koji se bave uzgojem mliječnih krava, tovne junadi, rasplodnih junica ili teladi upisanih u JRDŽ

Dobrobit životinja u svinjogojstvu: korisnici koji se bave uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ

Dobrobit životinja u peradarstvu: korisnici koji se bave uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ

Dobrobit životinja u kozarstvu: korisnici koji se bave uzgojem koza upisanih u JRDŽ

Dobrobit životinja u ovčarstvu: korisnici koji se bave uzgojem ovaca upisanih u JRDŽ.

Uvjeti prihvatljivosti:

Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG

Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače/nazimice, svinje za tov): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla, iznosi 5 UG

Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 5 UG.

Dobrobit životinja u kozarstvu: minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG

Dobrobit životinja u ovčarstvu: minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG.

 

Obvezno razdoblje provedbe intervencije je jedna godina.

Intenzitet potpore je 100%.

Ovu intervenciju moguće je kombinirati sa intervencijom 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja.