Intervencije

70.05. AEC Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Potpora će biti osigurana za korisnike koji sprečavaju eroziju biljnih i životinjskih genetskih resursa te doprinose unaprjeđenju njihovog održivog korištenja, razvoju i očuvanju u svrhu postizanja globalne sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i održanja bioraznolikosti.

Prihvatljivi korisnici su:

Javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora
 2. imati odobren godišnji plan aktivnosti u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, od strane Povjerenstva za biljne i genetske izvore
 3. voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora
 4. raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala
 5. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (Croatian Plant Genetic Resources Database – CPGRD, http://cpgrd.hcphs.hr/)

Korisnici koji se bave očuvanje biljnih genetskih izvora svoj rad temelje na odobrenom planu aktivnosti usklađenim s Nacionalnim programom očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora koji osigurava razmjenu informacija sa zainteresiranim i /ili nadležnim organizacijama država članica radi očuvanja, opisivanja, prikupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva
 2. imati odobren godišnji plan aktivnosti rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini
 3. raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala
 4. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini sukladno ovlastima i djelokrugu rada.

Korisnici koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa, svoj rad temelje na odobrenom planu aktivnosti usklađenim s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji osigurava usklađeno djelovanje svih dionika očuvanja životinjskih genetskih resursa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Projekt mora biti u skladu s godišnjim planom aktivnosti odobrenim od strane nadležnog Povjerenstva Ministarstva poljoprivrede.

Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.

Korisnici su u obvezi dostaviti Program u kojem je opisana metoda financiranja i opis aktivnosti za koje je zatražena potpora.

Načela kriterija  odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • za biljne genetske resurse:
 • metoda održavanja
 • broj različitih vrsti primki biljaka
 • broj različitih vrsta primki koje se odnose na izvorne i tradicijske poljoprivredne biljke kojima prijeti nestanak.
 • za životinjske genetske resurse:
 • model očuvanja izvornih pasmina
 • pristup očuvanju izvornih pasmina
 • status ugroženosti pasmine.

Visina potpore je 300.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija:  11.764.706,25 EUR