Intervencije

70.03. AEC Očuvanje ugroženih i izvornih pasmina domaćih životinja

Cilj intervencije je očuvanje populacije izvornih pasmina domaćih životinja, od kojih su neke kritično ugrožene ili ugrožene te im prijeti odumiranje.

Na popisu se nalazi 27 ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja.

Korisnici: Uzgajivači izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja upisani u JRDŽ ili Središnji popis matičnih jata.

Uvjeti prihvatljivosti:

Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa kojeg provodi udruga uzgajivača, uzgojna organizacija i ovlaštena ustanova.

Visina potpore po pasminama i prihvatljivi minimalni broj uvjetnih grla valjano rasplodnih životinja:

Pasmina i visina potpore Prihvatljivi minimalan broj UG valjano rasplodnih životinja
Goveda:
Buša – 397,33 €/UG 2
Istarsko govedo – 445,08 €/UG 2
Slavonsko srijemski podolac – 430,14 €/UG 2
Svinje:
Crna slavonska svinja – 267,69 €/UG 1
Turopoljska svinja – 289,03 €/UG 0,5
Banijska šara svinja – 269,34 €/UG 0,5
Ovce:
Istarska ovca – 170,15 €/UG 0,5
Creska ovca – 233,06 €/UG 0,15
Krčka ovca – 228,85 €/UG 0,15
Paška ovca – 219,51 €/UG 1
Dubrovačka ruda – 264,25 €/UG 0,5
Lička pramenka – 250,43 €/UG 1
Dalmarinska pramenka – 224,71 €/UG 1
Cigaja – 209,16 €/UG 0,5
Rapska ovca – 258,02 €/UG 0,15
Koze:
Hrvatska šarena koza – 228,66 €/UG 0,5
Hrvatska bijela koza – 216,62 €/UG 0,15
Istarska koza – 212,58 €/UG 0,15
Perad:
Zagorski puran – 371,11 €/UG 0,15
Kokoš hrvatica – 370,76 €/UG 0,15
Konji:
Hrvatski hladnokrvnjak – 396,32 €/UG 2
Hrvatski posavac – 404,98 €/UG 2
Međimurski konj – 502,04 €/UG 1
Lipicanac-387,11€/UG 2
Magarci:
Istarski magarac – 304,97 €/UG 2
Primorsko dinarski magarac – 230,95 €/UG 2
Sjeverno jadranski magarac – 275,97 €/UG 1

Korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja.

Intenzitet potpore je 100%.

Ovu intervenciju moguće je kombinirati s intervencijom 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja.