Intervencije

58.1.k.01. Vino – Promidžba

Cilj mjere

– povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici

Korisnici mogu biti stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, te privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe).

Troškovi za aktivnosti koje ciljaju na određenu marku i za promicanje konzumacije nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi

– prihvatljivi su troškovi vezani uz promidžbu,  marketing i odnose s javnošću pri objavljivanju u medijima trećih zemalja, izradu i distribuciju promotivnih materijala na tržištima trećih zemalja, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativne troškove u djelu pripreme, provedbe ili praćenja plana aktivnosti.

Intenzitet i visina potpore

Razina EU potpore iznosi do 50% od prihvatljivih troškova, a razina državne potpore proračuna

Republike Hrvatske može iznositi do 30% prihvatljivih troškova.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su do EUR 200.000.

Minimalni iznos EU potpore po projektu je EUR 3.000.

Maksimalni iznos EU potpore po projektu je EUR 100.000.

Maksimalni iznos državne potpore po projektu je EUR 60.000.

Načela kriterija odabira

– nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima.

– podnositelj prvi put prijavljuje projekt u okviru ove mjere (novi podnositelj)

– podnositelj usmjeren na novu treću zemlju ili novo tržište u trećoj zemlji, za koje nije prethodno primio potporu u okviru ove mjere

– podnositelj prijavljuje projekt s planiranim promotivnim aktivnostima općeg karaktera koje nisu namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili za samo jednog proizvođača

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

225.000,00 €