Intervencije

58.1.h.01. Vino – Informiranje

Cilj mjere

povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze, posebno razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici:

– stručne organizacije (instituti, fakulteti, škole i dr.), organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, te udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice najmanje tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Međutim, javno tijelo ne smije biti jedini korisnik promotivne mjere.

Prihvatljivi troškovi

– troškovi sudjelovanja u informativnim kampanjama ili sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama u državama članicama Europske unije, kao što su troškovi smještaja i dnevnice, naknade za troškove angažiranja stručnjaka radi sudjelovanja na informativnim događanjima, troškove najma prostora, troškovi nabave potrebne opreme, oglašavanje u tisku i medijima, studije tržišta.

Intenzitet i visina potpore

Bespovratna potpora za stvarne troškove informiranja. Udio potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova i bit će isti za sve korisnike.

Troškovi za aktivnosti koje ciljaju na određenu marku i za promicanje konzumacije nisu prihvatljivi.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 100.000.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 50.000.

Načela kriterija odabira

– nakon administrativne kontrole prihvatljivih Prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima.

– operacije se odnose na odgovornu konzumaciju vina i na sustav Unije o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla

– operacije se odnose na više država članica

– operacije se odnose na više upravnih ili vinskih regija

– operacije se odnose na više zaštićenih oznaka izvornosti ili zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

18.000,00 €