Intervencije

58.1.b.01. Vino – Ulaganja

Cilj mjere

– poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina

– poticanje upotrebe nusproizvoda proizvodnje vina za industrijske i energetske svrhe kako bi se doprinijelo zaštiti okoliša

– povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja

Prihvatljivi korisnici:

– vinarije odnosno fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar koje se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije

Prihvatljivi troškovi

– troškovi vezani uz izgradnju, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnja ili zakup novih strojeva i opreme, istraživanje novih tehnologija i digitalizaciju

procesa rada, stjecanje računalnih softvera i opći troškovi povezani s ulaganjem.

Intenzitet i visina potpore

  • za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova
  • za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. € potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova
  • za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više s intenzitet potpore iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

  • EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća
  • EUR 750.000 za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. €
  • EUR 550.000 za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više

Za poduzeća koja nisu obuhvaćena glavom I. člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuke Komisije

2003/361/EZ, a koja imaju manje od 750 zaposlenika ili promet manji od 200 milijuna EUR, najveći

intenzitet potpore je prepolovljen.

Potpora se ne odobrava poduzećima u poteškoćama ili poduzećima koja imaju nalog za povrat sredstava.

Načela kriterija odabira

Agencija provjerava udovoljavaju li Prijave svim uvjetima propisanim pripadajućim zakonodavstvom i Javnim natječajem. U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja uzima u obzir rangiranje Prijave provedeno od strane korisnika primjenom prioritetnih kriterija te kontrolira broj ostvarenih bodova. Temeljem navedenog Agencija za plaćanja odabire prihvatljive Prijave.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

7.822.750,00 €