Intervencije

58.1.a.01. Vino – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Cilj mjere

– poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina

– doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te doprinos poboljšanju održivosti sustava proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim podržavanjem vinogradara u uvođenju okolišno održivijih metoda i uzgojnih praksi

Prihvatljivi korisnici

– vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar.

Prihvatljivi troškovi

– troškovi vezani uz zamjenu sorata i/ili premještanje vinograda, troškovi u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom te troškovi vezani za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja kao i modernizacije te digitalizacije vinogradarske opreme. Operacije se mogu provoditi samostalno ili kombinirano logičkim kronološkim redoslijedom, uz uvjet da je rezultat provedbe operacije  strukturna promjena u vinogradu.

Intenzitet i visina potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000, uz sljedeći intenzitet potpore:

do 50% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi,

do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima

Sadnja vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje rizik od oštećenja od mraza i potiče rast

visoko kvalitetnog grožđa kako rezultat intenzivne sunčeve svjetlosti.

Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

Kod premještanja vinograda dozvoljava se istovremeno postojanje starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri godine.

Načela kriterija odabira

Agencija provjerava udovoljavaju li Prijave svim uvjetima propisanim pripadajućim zakonodavstvom i Javnim natječajem. U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja uzima u obzir rangiranje Prijave provedeno od strane korisnika primjenom prioritetnih kriterija te kontrolira broj ostvarenih bodova. Temeljem navedenog Agencija za plaćanja odabire prihvatljive Prijave.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

– korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

– poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru sektorske intervencije.

Godišnja indikativna dodjela financijskih sredstava

2.344.250,00 €