Intervencije

55.1.f.01. Pčelarstvo – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

Cilj ove intervencije je istraživanje tržišta, promocija i komunikacija prema javnosti o sektoru pčelarstva i pčelinjim proizvodima, s posebnim naglaskom na informiranje i edukaciju potrošača kroz različite vidove medijskih aktivnost.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari, organizacije pčelara i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva
  • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske
  • proizvođačke organizacija u sektoru pčelarstva – pravne osobe kojima je priznat status proizvođačke organizacije u skladu s posebnim propisom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

  • – administrativni i materijalni troškovi te troškovi istraživanja tržišta
  • – troškovi izrade web stranica za promociju pčelinjih proizvoda
  • – troškovi izrade tiskanih i medijskih materijala za promotivne aktivnosti
  • – troškovi pripreme i provedbe medijskih aktivnosti za informiranje i edukaciju potrošača

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Minimalni iznos potpore po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore iznosi 2.268,58 EUR u 2023. godini, te 2.298 EUR u drugim godinama provedbe.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 229.211,76