Intervencije

55.1.e.01. Pčelarstvo – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

Cilj ove intervencije je financiranje jednogodišnjih i višegodišnjih projekata primjenjenih istraživanja u pčelarstvu, relevantnih za poboljšanje uvjeta pčelarenja.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su znanstveno-istraživačke institucije.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Uvjeti prihvatljivosti bit će propisani Javnim pozivom.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

  • Trajna dobra (nova oprema)
  • Potrošni materijal
  • Putne troškove i dnevnice
  • Troškove osoblja
  • Opće troškove (režije)
  • Dogovorene troškovi

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Prosječni iznos potpore procjenjuje se na 8.252,78 EUR u 2023., 8.754,24 EUR u 2024., 8.626,24 EUR u 2025., 8.350,24 EUR u 2026., te 8.666,24 EUR u 2027. godini

Alokacija UKUPNO (EUR) – 213.248,70