Intervencije

55.1.d.01. Pčelarstvo – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

Cilj ove intervencije je očuvanje i obnavljanje pčelinjeg fonda.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su uzgajivači pčelinjih matica.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • uzgajivači pčelinjih matica koji su ažurirani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i Registar uzgajivača matica te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

  • prodaja selekcioniranih matica pčela i
  • laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica u svrhu selekcije

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Procjenjuje se da će iznos potpore iznositi 7.858,08 EUR po uzgajivaču matica u 2023. godini, te 7.960 EUR u drugim godinama provedbe.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 1.984.904,00