Intervencije

55.1.b.02. Pčelarastvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

Cilj ove intervencije je kontroliranje i suzbijanje štetnika i bolesti pčelinjih zajednica. 

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

  • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje pčelarima za nabavu: 

  • VMP i 
  • VMP i kiselina 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Maksimalni iznos potpore je 3,54 EUR po košnici u 2023. godini, 3,42 EUR u 2024., 3,32 EUR u 2025., 3,22 EUR u 2026. te 3,12 EUR u 2027. godini  

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.654.000,00