Intervencije

55.1.a.01. Pčelarastvo – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije

Intervencija obuhvaća dvije aktivnosti:

Aktivnost a) Edukacija pčelara i prikupljanje i obrada podataka o pčelarima

Cilj aktivnosti je povećati specifična znanja i vještine potrebne pčelarima za uspješno pčelarenje.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari i organizacije pčelara.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva
 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje pčelarima za:

 • edukaciju pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut po programima u trajanju od minimalno 20 sati po završenom pojedinačnom stupnju edukacije

Potpora se dodjeljuje organizacijama pčelara za:

 • organiziranje stručnih predavanja i radionica
 • troškove operativnog prikupljanja i obrade podataka za Evidenciju pčelara i pčelinjaka

Načela kriterija odabira

Visina potpore

 • – prije mogućeg umanjenja minimalno 133,00 EUR, prosječno 908 EUR u 2023., te 928 EUR u ostalim godinama provedbe

Alokacija UKUPNO (EUR) – 787.344,00

 

Aktivnost b) Izrada i tisak informativnih materijala, izrada i održavanje mrežnih stranica pčelarskih organizacija i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim manifestacijama s tematikom pčelarstva

Cilj aktivnosti je poboljšati protok informacija i omogućiti prijenos znanja prema pčelarima.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje organizacijama pčelara za:

 • izradu i tisak informativnog materijala
 • izradu mrežnih stranica
 • tisak i dostavu stručnih časopisa
 • izradu sustava informiranja na platformama
 • sudjelovanje predstavnika pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Prije mogućeg umanjenja minimalno 133,00 EUR, a prosječno 8.875,14 EUR u 2023., te 8.950,52 EUR u ostalim godinama provedbe

Alokacija UKUPNO (EUR) – 580.803,86