Intervencije

47.1.a.01. Voće i povrće – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Cilj intervencije

Cilj ove intervencije je podizanje razine kratkoročne i dugoročne konkurentnosti primarnih poljoprivrednih gospodarstava i jačanje njihovog položaja u lancu vrijednosti opskrbe hranom. Intervencija se odnosi na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sljedećim fazama: primarna proizvodnja, prerada, skladištenje (čuvanje) i priprema proizvoda za tržište.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalne proizvođačke organizacije i udruženja transnacionalnih proizvođačkih organizacija, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, priznati od strane Ministarstva poljoprivrede za sektor voća i povrća i s odobrenim operativnim programom od strane Agencije za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi

·         izgradnje, rekonstrukcije i opremanja staklenika i plastenika;

·         izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sustava zaštite (protiv tuče, kiše, mraza);

·         izgradnje, rekonstrukcije i opremanja skladišnih – rashladnih kapaciteta;

·         ulaganja u poboljšanje postojećih skladišnih tehnologija (CA, ULO);

·         ulaganja u nabavu uređaja predviđenih za čišćenje i održavanja prostora gdje se skladišti voće i povrće;

·         ulaganja u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje, pranje, označavanje;

·         ulaganja u opremu za sušenje, pakiranje, zamrzavanje;

·         kupnja ili nadogradnja računalnog softvera;

·         ulaganja u dionice ili kapital trgovačkih društava koja neposredno pridonose postizanju ciljeva operativnog programa.

Potpora

Osnova za dodjelu potpore je operativni fond jednog od navedenih oblika organizacija proizvođača. Potpora se sastoji od financijske pomoći Unije i Nacionalne financijske pomoći. Financijska pomoć Unije izračunava se na temelju visine vrijednosti utržene proizvodnje organizacije proizvođača u referentnom razdoblju, a jednaka je iznosu financijskih doprinosa članova organizacije proizvođača ili same organizacije proizvođača, ili oboje. Financijska pomoć Unije temelji se na troškovima koji su stvarno isplaćeni i ograničena je na 50 % stvarnih rashoda u skladu s člankom 52. stavkom 1. Uredbe o strateškim planovima (EU) br. 2021/2115. Navedeno ograničenje može se i povećati u skladu s člankom 52. stavcima 3.,4.,5. i 6. Uredbe o strateškim planovima (EU) br. 2021/2115. Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se u skladu s člankom 53. Uredbe o strateškim planovima (EU) br. 2021/2115.

Financijska pomoć Unije se razlikuje, ovisno o obliku udruženja koje provodi odobreni operativni program i ograničena je na:

(a) 4,1 % vrijednosti proizvodnje svake organizacije proizvođača stavljene na tržište;

(b) 4,5 % vrijednosti proizvodnje svakog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište;

(c) 5 % vrijednosti proizvodnje svake transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalnog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište.

Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se u skladu s člankom 53. Uredbe o strateškim planovima (EU) br. 2021/2115., a za potrebe izračuna iste Hrvatska je podijeljena na dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.

Ukupna financijska alokacija za četverogodišnje razdoblje iznosi 1.765.605,00 €.

Visina i iznos potpore za provedbu ove intervencije ovisi o ukupnom iznosu odobrenog operativnog fonda i odobrenom iznosu financijskih sredstava koje organizacija proizvođača namjerava utrošiti za provedbu jedne ili više prihvatljivih aktivnosti.