Intervencije

32.09. PVP Sjeme

Sjemenski krumpir i sjemenska roba su poljoprivredne kulture s visokim proizvodnim troškovima, a otežavajući čimbenik proizvodnje je planiranje proizvodnje sjemena uključujući i sjeme krumpira te cijene proizvođačkih i potrošačkih cijena ovih kultura koje se na godišnjoj razini mijenjaju i više od 50 posto.

Posljednjih godina bilježi se velika oscilacija cijena sjemenske robe.

Cilj je pružiti financijsku pomoć proizvođačima sjemena. Nadomještanje dijela troškova proizvodnje pomoći će proizvođačima sjemena te osigurati održivu i nižu cijenu inputa proizvođačima koji proizvode merkantilni poljoprivredni proizvod iz tog sjemena.

Proizvodno vezana potpora za sjeme dodjeljivat će se kroz četiri podintervencije: sjeme – kukuruz (isključujući sjeme konditorskog suncokreta), sjeme – krmno bilje, sjeme – povrće (uključujući krumpir) i sjeme – uljarice i predivo bilje (osim soje), isključujući sjeme konditorskog suncokreta.

Intervencija ima za cilj povećanje prihoda poljoprivrednika i utječe na otpornost poljoprivrednih gospodarstava čineći ih atraktivnijim u odnosu na druge gospodarske grane. Intervencija bi trebala biti stimulativna u pogledu zapošljavanja te pozitivno djelovati na otpornost u sustavu poljoprivredne proizvodnje u smislu negativnog utjecaja klimatskih promjena.

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po hektaru, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti.

Korisnik podintervencije mora ispuniti sve kriterije prihvatljivosti.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE