Intervencije

32.08. PVP Krmno proteinski usjevi

Dostatna količina kvalitetne stočne hrane preduvjet je uspješnoj stočarskoj proizvodnji. Potpora je prvenstveno usmjerena na poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom krmno proteinskih usjeva bogatih visokovrijednim bjelančevinama za ishranu stoke.

U sektoru krmno proteinskih usjeva u narednim godinama očekuje se smanjenje broja prihvatljivih ha što znači da će se financijska omotnica dijeliti na manji broj ha, što u konačnici dovodi do veće proizvodno vezane potpore za krmno proteinske usjeve po ha.

Ovime se izravno doprinosi održivosti dohotka poljoprivrednih gospodarstava koja se bave stočarstvom i proizvodnjom krmno proteinskih usjeva.

Cilj ove intervencije je otklanjanje poteškoća s kojima se suočavaju proizvođači u sektoru stočarstva.

Potpora u sklopu ove intervencije dodjeljuje se po hektaru, pri čemu moraju biti ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE