Intervencije

32.06. PVP Voće

Cilj ove intervencije je stabilizacija dohotka korisnika, povećanje održivosti te otklanjanje poteškoća s kojima se suočavaju proizvođači voća.

Potpora u sklopu ove intervencije dodjeljuje se po hektaru pri čemu moraju biti ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti.

Sektor voćarstva je osobito važan iz gospodarskih, socijalnih i okolišnih razloga, a suočen je s određenim teškoćama. Kroz ovu intervenciju nastoji se zadržati postojeću razinu i povećati proizvodnju tradicionalnih vrsta voća te potaknuti poljoprivredna gospodarstva na tržišno usmjerenu proizvodnju. Korisnici, proizvođači voća i povrća, unaprjeđenje svoje proizvodnje moraju sagledati kroz potrebnu istovremenu primjenu/korištenje više intervencija.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE