Intervencije

32.05. PVP Povrće

Sektor povrća je osobito važan iz gospodarskih, socijalnih i okolišnih razloga, a suočen je s određenim teškoćama. Proizvodnja povrća nije dovoljna da pokrije potrebe domaćeg tržišta. Uglavnom se odvija na malim gospodarstvima, s malom prosječnom veličinom gospodarstva. Kroz ovu intervenciju, dodjelom potpore za gospodarstva koja imaju od 0,5 do dvadeset prihvatljivih hektara utvrđenih vrsta povrća, potiče se povećanje površina pod povrćem te jača konkurentnost poljoprivrednika, što ima izravan utjecaj na povećanje prinosa po hektaru i kvalitete proizvoda.

Uzimajući u obzir činjenicu da se 91,42% jedinstvenih zahtjeva odnosi uglavnom na 25 povrtnih kultura, a tek mali udio na proizvodnju ostalih povrtnih kultura, u određivanju uvjeta prihvatljivosti fokus je bio na povrtnim kulturama sa značajnijom proizvodnjom u RH.

Određivanjem granice od prvih 20 prihvatljivih hektara potpora se usmjerava na male proizvođače koji su zbog malih i rascjepkanih površina te povećanih troškova proizvodnje nekonkurentni na tržištu. Odnosno, isto doprinosi djelotvornijem usmjeravanju potpore dohotku s ciljem smanjenja razlike u prihodima među malim i tzv. profesionalnim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno velikim poljoprivrednim gospodarstvima.

Cilj ove intervencije je povećanje konkurentnosti, održivosti te otklanjanje poteškoća s kojima se suočavaju proizvođači povrća.

Potpora u sklopu ove intervencije dodjeljuje se po hektaru, pri čemu moraju biti ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti. Kod određivanja jediničnih stopa promatran je pad u proizvodnji od oko 10 % u razdoblju 2016. – 2019. te klimatske promjene koje utječu na proizvodnju.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE