Intervencije

32.04. PVP Ovce i koze

Cilj dodjele potpore je stabilizacije dohotka korisnika, proizvođača ovaca i koza.

Proizvodno vezana potpora za ovce i koze dodjeljivat će se po grlu. Kako bi potpora bila isplaćena grlo mora ispuniti kriterije prihvatljivosti.

Cilj ove intervencije je jačanje konkurentnosti i dohotka poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom ovaca i koza kao i povećanje održivosti te otklanjanje poteškoća s kojima se suočavaju.

Potpora u sklopu ove intervencije dodjeljuje se po grlu koje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti. Kod određivanja jediničnih stopa promatrani su podatci proizvodnje mesa koja bilježi pad u 2020. godini.

PRIHVATLJIVI  KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI  PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Za potporu su prihvatljive ovce i koze:

  • koje su na dan podnošenja zahtjeva upisane u JRDŽ i stare su najmanje 12 mjeseci
  • koje se u godini podnošenja zahtjeva drže na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika najmanje 100 dana (neprekidno), a 100 dana se počinje brojati od dana podnošenja zahtjeva
  • koje u godini podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ

Broj prihvatljivih grla za potporu jednak je u JRDŽ prijavljenom broju janjenja/jarenja u godini podnošenja zahtjeva, a koji ne smije biti veći od broja grla za koja je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnik u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.