Intervencije

32.04. PVP Ovce i koze

Cilj dodjele potpore je stabilizacija dohotka korisnika, proizvođača ovaca i koza.

Proizvodno vezana potpora za ovce i koze dodjeljivat će se po grlu. Kako bi potpora bila isplaćena grlo mora ispuniti kriterije prihvatljivosti.

Cilj ove intervencije je jačanje konkurentnosti i dohotka poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom ovaca i koza, kao i povećanje održivosti te otklanjanje poteškoća s kojima se suočavaju.

Potpora u sklopu ove intervencije dodjeljuje se po grlu koje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti. Kod određivanja jediničnih stopa promatrani su podatci proizvodnje mesa koja bilježi pad u 2020. godini.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE