Intervencije

32.02. PVP Tov junadi

Proizvodno vezana potpora za tov junadi dodjeljuje se kao godišnja potpora po prihvatljivom grlu korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

Potpora se dodjeljuje po prihvatljivom grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena prihvatljivo grlo mora ispuniti kriterije prihvatljivosti.

Cilj potpore za tov junadi je osiguranje kontinuiteta proizvodnje goveđeg mesa i zadržavanje proizvodnje na postignutim razinama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE