Intervencije

32.02. PVP Tov junadi

Proizvodno vezana potpora za tov junadi dodjeljuje se kao godišnja potpora po prihvatljivom grlu korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

Potpora se dodjeljuje po prihvatljivom grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena prihvatljivo grlo mora ispuniti kriterije prihvatljivosti.

Cilj potpore za tov junadi je osiguranje kontinuiteta proizvodnje goveđeg mesa i zadržavanje proizvodnje na postignutim razinama

PRIHVATLJIVI  KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI  PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Potporu će ostvariti gospodarstva koja se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguravanja kvalitete u proizvodnji junećeg, janjećeg i jarećeg mesa.

Za potporu su prihvatljiva grla (goveda):

  • koja su muška grla i koja se prije isporuke drže na gospodarstvu najmanje 250 dana (neprekidno). Dani držanja se počinju brojati od prvog dana dolaska grla na poljoprivredno gospodarstvo korisnika, a isporuka se odvija od 1. siječnja do 31. prosinca u godini za koju je potpora odobrena.
  • koja su ženska grla koja se prije isporuke drže na gospodarstvu najmanje 180 dana (neprekidno). Dani držanja se počinju brojati od prvog dana dolaska grla na poljoprivredno gospodarstvo korisnika, a isporuka se odvija od 1. siječnja do 31. prosinca u godini za koju je potpora odobrena.
  • muška i ženska koja u trenutku izlučenja ne smiju biti mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci.

Izlučenje grla može biti na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz u treće države i u države Europske Unije (uključujući krizno klanje u slučaju više sile).

Korisnik u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.