Intervencije

32.01. PVP Krave u proizvodnji mlijeka

Cilj dodjele potpore je stabilizacija dohotka korisnika, proizvođača mlijeka, a uvođenjem potpore za prvotelke se sprječava pad broja krava u proizvodnji mlijeka.

Nadomještanje dijela troškova uzgoja koji značajno opterećuju cijenu koštanja mlijeka, utječe na održivost proizvodnje posebno u ovom razdoblju velikog rasta inputa i neizvjesnosti na tržištu.

Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se kroz dvije podintervencije: krave u proizvodnji mlijeka i prvotelke.

Podintervencija 32.01.01. krave u proizvodnji mlijeka

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni svi kriteriji prihvatljivosti.

Podintervencija 32.01.02. prvotelke

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni svi kriteriji prihvatljivosti. Grla u godini podnošenja zahtjeva moraju imati registrirano prvo teljenje.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE PODINTERVENCIJE 32.01.01. KRAVE U PROIZVODNJI MLIJEKA

PRIHVATLJIVI KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE PODINTERVENCIJE 32.01.02. PRVOTELKE