Intervencije

31.08. Eko shema: Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima

Od 2024. godine korisnicima je u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja na raspolaganju eko shema Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao trajni nasadi (maslinici, vinogradi, voćnjaci i višegodišnji mješoviti nasadi). Korisnik preuzima jednogodišnju obvezu.

Za intervenciju se mogu koristiti isključivo gnojiva i poboljšivači tla odobreni u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedeni u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Korisnik je obavezan posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini provedbe intervencije za ARKOD parcele na kojima se primjenjuje ekološko gnojivo.
 2. Iznimno od navedenog, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od jednog hektara korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu.
 3. Analiza tla mora sadržavati slijedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala).
 4. Korisnik je u skladu s analizom tla dužan izraditi i provoditi Plan gnojidbe.
 5. Korisnik je u obvezi izraditi Plan gnojidbe u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.
 6. Zabranjena je uporaba sintetskih mineralnih gnojiva.
 7. Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza/aktivnosti korisnik je dužan bilježiti u AGRONET evidenciji, a do uspostave AGRONET evidencije korisnik je na propisanom obrascu dužan voditi evidenciju o primjeni ekološkog gnojiva za ARKOD parcele na kojima je u proizvodnoj godini provedbe intervencije primijenjeno ekološko gnojivo

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda, koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 225,00 EUR/ha.
 • Planirani jedinični iznos potpore 250,00 EUR/ha.

Ukupna alokacija: 1.900.000,00 EUR.