Intervencije

31.07. Eko shema: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Eko shema Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV ). Korisnik preuzima jednogodišnju obvezu.

 

OBVEZE KORISNIKA, OBLIK I VISINA POTPORE