Intervencije

31.01. Eko shema: Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

Eko shema Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku. Predstavlja prošireni oblik zelene prakse raznolikost usjeva, koja se primjenjivala samo na oraničnim površinama. U cilju što veće ukupne raznolikosti poljoprivrednih površina, kojom se pruža značajan doprinos klimatskim ciljevima te mozaičnosti poljoprivrednog krajobraza i očuvanju bioraznolikosti, intervencija se provodi na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljivi korisnici

  • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

  • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
  • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
  • posjedovanje prava na plaćanje,
  • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
  • prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

OBVEZE KORISNIKA, OBLIK I VISINA POTPORE