Intervencije

21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost

Osnovna potpora dohotku za održivost je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja. Ostvaruje se po površini, temeljem osnovnih prava na plaćanja koje korisnici posjeduju i koje aktiviraju s prihvatljivim hektarima.

Osnovna potpora dohotku predstavlja značajan dio prihoda mnogih poljoprivrednika i na taj način osigurava pristojan životni standard poljoprivrednog stanovništva. Također, doprinosi održavanju investicijskog kapaciteta na gospodarstvima, što je uvjet tranzicije na inovativnu, otporniju i ekološki prihvatljiviju poljoprivredu. Kroz osnovnu potporu dohotku za održivost utjecat će se na smanjenje razlika između niske razine dohotka u poljoprivrednom sektoru u usporedbi s drugim sektorima gospodarstva te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima stabilan i dostatan dohodak.

Prihvatljivi korisnici

  • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

  • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
  • upis u propisane upisnike u skladu s pravilnicima za upis u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
  • obavljanje poljoprivredne djelatnosti u proizvodnoj godini,
  • minimalno 1 ha površine prihvatljivog poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD,
  • omogućavanje provedbe kontrola na terenu na temelju članka 141. Zakona te svih drugih kontrola nadležnih tijela,
  • poštivanje pravila uvjetovanosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s pravilnikom kojim se uređuju pravila uvjetovanosti.

Oblik i intenzitet potpore 

Potpora ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru i dodjeljuje se kao osnovna potpora dohotku.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos: 117,00 EUR/ha.

Maksimalni planirani jedinični iznos: 143,00 EUR/ha.

Ukupna alokacija: 142.412.690,06 EUR.