Novosti

Individualno savjetovanje za Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

Sustav individualnog savjetovanja za korisnike intervencije 31.02. – Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima, sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (NN 157/23, 26/24 i 52/24) je uspostavljen. Kroz sustav korisnici će od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede dobiti Potvrdu o individualnom savjetovanju koja je jedan od elemenata za zadovoljenje obveza iz Pravilnika.

Na poveznici https://www.savjetodavna.hr/zahtjev-za-individualnim-savjetovanjem/ podnosi se Zahtjev za individualnim savjetovanjem i preuzimaju edukativni materijali.

Podaci s Potvrde o individualnom savjetovanju se prepisuju na Obrazac 1. iz Priloga 4. Pravilnika. U Obrascu se također ispunjava i dio vezan uz Plan pašarenja, te se Obrazac dostavlja podružnici APPRRR-a tijekom roka za podnošenje Jedinstvenog zahtijeva (do 10. lipnja 2024.)