Plan objave natječaja

Indikativni plan objave natječaja u 2024.

R.br.

STRATEŠKI PLAN ZPP
NAZIV INTERVENCIJE KVARTAL 2024. PLANIRANA ALOKACIJA (EUR)
1. 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga I 3.500.000,00
2. 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima I 15.000.000,00
3. 78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj I 3.500.000,00
4. 77.03. Potpora za EIP operativne skupine I 3.500.000,00
5. 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi I 2.300.000,00
6. 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika I 25.500.000,00
7. 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija II 5.300.000,00
8. 72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) II 8.823.530,00
9. 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti II 15.000.000,00
10. 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture II 11.764.706,25
11. 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje II 13.689.000,00
12. 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) III 20.000.000,00
13. 77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta III 1.500.000,00
14. 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima III 5.000.000,00
15. 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma III 12.000.000,00
16. 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja III 72.352.941,00
17. 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu III 588.500,00
18. 73.13.  Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima) IV 20.000.000,00
19. 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj IV 3.500.000,00
20. 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda IV 50.000.000,00
21. 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj IV Sredstva preostala od prvog natječaja
22. 73.07.  Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva IV 26.888.032,50
23. 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš IV 10.200.000,00
24. 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala po potrebi

6.000.000,00