Plan objave natječaja

Indikativni plan objave natječaja 2022.

TIP OPERACIJE KVARTAL 2022.
4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja  I. KVARTAL
3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor mliječnog govedarstva
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu  II. KVARTAL
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

·         mlijeko

·         meso

·         voće i povrće

·         ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – oprema za navodnjavanje
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija