Plan objave natječaja

Indikativni plan objave natječaja 2020.

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020.

Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja       Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja  kontinuirano
Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano
Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ Objavljen – Siječanj 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Objavljen – Veljača 2020.

 

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ Objavljen – Travanj 2020. 
Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Objavljen – Travanj 2020. 
Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ Objavljen – Travanj 2020. 
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 „Operativne skupine“ Objavljen – Travanj 2020.
Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Objavljen – Svibanj 2020. 
Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Objavljen – Svibanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Objavljen – Lipanj 2020.

 

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ Objavljen – Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir Objavljen – Srpanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva Lipanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Objavljen – Lipanj 2020.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

Objavljen – Lipanj 2020.

 

Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ Objavljen – Srpanj 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) Kolovoz 2020.
Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Rujan 2020.
Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Listopad 2020.
Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ Listopad 2020.
Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.