Plan objave natječaja

Indikativni plan objave natječaja 2019.

Prijedlog objave Naziv mjere Naziv natječaja
kontinuirano Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuirano Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuirano Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1
Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
listopad Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TOP 4.1.1)
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeni Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
studeni Mjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
studeni Mjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
prosinac Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
prosinac Mjera 6 – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
prosinac Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine