Novosti

Hrvatska među top 10 zemalja EU-a po ulaganjima u dobrobit životinja

Danas, na svjetski dan životinja (#WorldAnimalDay), povjerenik Europske komisije za poljoprivredu Janusz Wojciechowski objavio je na svom Twitter profilu top 10 članica EU-a po ulaganjima u dobrobit životinja, među kojima je i Hrvatska.

Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo važnost dobrobiti životinja s ciljem poboljšanja uvjeta držanja i uzgoja u intenzivnim stočarskim sustavima te je u izmjene Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine uvrstilo i mjeru 14 Dobrobit životinja (M14), čija je provedba započela u svibnju 2018. godine.

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji su iznad važećih zakonskih propisa ili uobičajene prakse u sljedećim područjima: osiguranje vode, hrane i brige o životinjama u skladu sa njihovim prirodnim potrebama; osiguranje uvjeta držanja na način da imaju dovoljno prostora, odgovarajuću stelju i prirodno osvjetljenje, pristup na otvoreno, prakse koje izbjegavaju sakaćenje i/ili kastraciju životinja, a kada je kastracija zaista neophodna upotrebu anestetika, analgetika te protuupalnih lijekova ili imuno kastraciju.

Ulazak u sustav potpore za ovu mjeru je dobrovoljan, a potpora se isplaćuje s ciljem nadoknade izgubljenog prihoda ili povećanih troškova koji proizlaze iz propisanih obveza u mjeri.

Intenzitet potpore je do 100% dodatnih troškova i izgubljenog prihoda. 

Potpora se dodjeljuje korisnicima kao naknada za izgubljeni prihod i dodatne troškove, koji u uzgoju i držanju domaćih životinja provode propisane dodatne zahtjeve i obveze koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi ili uobičajene prakse za pojedinu kategoriju životinja.

 U sklopu mjere 14 provode se sljedeće operacije:

14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (kategorije: mliječne krave, tovna junad i telad)

14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (kategorije: odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov)

14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (kategorije: brojleri, nesilice, purani)

14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu

14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu

U svim gore navedenim tipovima operacija u 2021. godini bilo je 1.888 korisnika kojima je isplaćeno gotovo 258 milijuna kuna, odnosno od početka provedbe mjere 14  isplaćeno je nešto više od 467 milijuna kuna za više od 2700 različitih korisnika.

Sve o M14 može se naći u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 27/2022), a dodatna pojašnjenja za korisnike u brošuri za mjeru 14, dostupnoj na slijedećoj poveznici.