HR zakonodavstvo

 

1. Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/2052/21); Odluka Ustavnog suda RH (127/20)
2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14)
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)
4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)
4. Više od farme – Nacrt strategije poljoprivrede Hrvatska 2020.-2030.