Novosti

Financiranje projekata energetske učinkovitosti – ESCO model

Dragi poljoprivrednici, znate li što je ESCO model i kako funkcionira?

ESCO je skraćenica od Energy Service Company i predstavlja naziv za model usluga na tržištu energije.

ESCO model predstavlja energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, provodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti.

Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina koje mogu iznositi i više od 50%, ovisno o vrsti korisnika i projektu.

Tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitost, korisnik plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve predaje korisniku. Svaki projekt se posebno projektira te je moguće i proširenje projekta uključenjem novih mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način moguće je modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije korisnik projekta ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.

Tijekom svih faza projekta po ESCO modelu korisnik surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda.

ESCO projekti prihvatljivi su za potporu kroz tip operacije 4.1.3 i 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.