EU zakonodavstvo

EU inicijativa za oprašivače

Poštovani poljoprivrednici,

Europska komisija je prošle godine pokrenula inicijativu za oprašivače EU Pollinators Initiative te je 1. prosinca objavila Roadmap for the EU Pollinators Initiative u kojem se navodi nekoliko specifičnih ciljeva:

  • Poboljšati znanje o oprašivačima
  • Pozabaviti se uzrocima smanjenja broja oprašivača
  • Podići svijest i poboljšati suradnju i razmjenu znanja o oprašivačima.

 

Težište je na divljim oprašivačima, ali će akcije pod ovom inicijativom također pozitivno utjecati i na udomaćene oprašivače, naročito pčele medarice.

 

Jedna od aktivnosti su i konzultacije s građanima i dionicima koje uključuju:

  • Konzultacije sa stručnim skupinama EK
  • Radionice za stručnjake i nadležna tijela iz država članica koja se bave oprašivačima, očuvanjem bioraznolikosti, upravljanjem zemljištem u ruralnom području, posebice poljoprivrednim zemljištem te urbanim razvojem i planiranjem
  • Otvorene javne konzultacije, koje su dostupne na stranicama EK do 5. travnja, a možete im pristupiti ovdje.

 

Pozivamo vas da iskoristite mogućnost i doprinesete ovoj temi.