Nekategorizirano

Druga izmjena natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije od 10. lipnja 2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 2. siječnja do 30. rujna 2020. godine. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Izmjena se nalazi ovdje.