Novosti

Četvrte izmjene Natječaja za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dana 27. lipnja 2018. godine, s 1. izmjenama od dana 29. kolovoza 2018. godine, 2. izmjenama od dana 5. veljače 2019. godine i 3. izmjenama od dana 25. veljače 2019. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U tekstu Natječaja, u poglavlju 1, točka 4. mijenja se i sada glasi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 474.300.000,00
kuna.

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.