Novosti

Analiza rada LAG-ova u 2020. godini

Na natječaju koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 3. lipnja 2016. godine za programsko razdoblje 2014. – 2020. odabrana su 54 LAG-a koji pokrivaju područje od 511 jedinica lokalne samouprave (oko 51.000 km² kopnenog teritorija Republike Hrvatske), a obuhvaćaju nešto manje od 2,5 milijuna stanovnika. Odabranim LAG-ovima dodijeljeno je preko 496 milijuna kuna za provedbu projekata iz lokalnih razvojnih strategija, pripremu i provedbu projekata suradnje te animaciju i tekuće troškove.

U 2020. godini LAG-ovi su objavili 81 LAG natječaj u vrijednosti 95,83 milijuna kuna za provedbu projekata malih i mladih poljoprivrednika, lokalnu infrastrukturu, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika, preradu poljoprivrednih proizvoda i diverzifikaciju poljoprivrednika.

LAG-ovi su u obvezi popuniti i dostaviti „Godišnje izvješće o radu LAG-a“ za svaku proteklu godinu zaključno do 15. veljače sljedeće godine. Analizu godišnjih izvješća LAG-ova za 2020. godinu donosimo u nastavku.

Tijekom 2020. godine isključivo na provedbi lokalnih razvojnih strategija (Mjera 19) je bilo zaposleno ukupno 100,76 osoba na puno i nepuno radno vrijeme iskazano u FTE (Full-time equivalent), što iznosi 1,90 osoba prosječno po LAG-u. Broj osoba koje su pored provedbe lokalnih razvojnih strategija bile zaposlene i na drugim projektima/poslovima iznosi ukupno 255,94 na puno i nepuno radno vrijeme iskazano u FTE (Full-time equivalent), što iznosi 4,74 osobe prosječno po LAG-u. Ukupan broj svih zaposlenika u 2020. godini je iznosio 356,7 na puno i nepuno radno vrijeme iskazano u FTE (Full-time equivalent), što prosječno po LAG-u iznosilo 6,64 po LAG-u. Ukupno je u radu LAG-ova sudjelovalo 282 volontera i 4 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

LAG-ovi su ukupno imali 3556 članova, što je prosječno po LAG-u iznosilo oko 66 članova. Upravni odbor LAG-a je prosječno imao 13 članova.

U prethodnoj godini, LAG-ovi su organizirali ukupno 102 aktivnosti u svrhu provedbe animacijskih aktivnosti s ukupnim brojem sudionika od 1570 osoba.

Za potrebe tekućih troškova (plaće, oprema, putovanja i sl.), LAG-ovima je tijekom 2020. godine isplaćena potpora u iznosu od 1.7167.776,96 kuna, a za potrebe animacije 189.289,62 kuna.