Zaglavlje

GLASNIK broj 12

Prosinac 2020

---

Objavljen drugi natječaj za mlade poljoprivrednike

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Mladi poljoprivrednik je upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate potpore odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava.

Prihvatljive aktivnosti su:

a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine do 24. veljače 2017. godine.

Druge informacije vezane za detalje o potpori, korisnicima, uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15).

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 120/2016, a može se pogledati ovdje.

 

Pogledajte uputu korisnicima u 1. Natječaju za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

 Agencija za plaćanja objavila je Uputu korisnicima u 1. Natječaju za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Uputa je vezana uz dostavu dokumentacije propisane u točci 7. Priloga II. Natječaja za provedbu operacije 7.2.2. („Narodne novine“, broj 100/16) koja se odnosi na primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13).

Uputa je dostupna  ovdje.

iaks-mjere-ruralni-razvoj

Pojašnjenje načina dodjeljivanja potpora za ekstenzivne maslinike

U posljednje vrijeme su neki mediji pogrešno informirali javnost o potporama za tradicijsko maslinarstvo o čemu i mi svakodnevno zaprimamo upite. S obzirom da se ne radi o potporama za tradicijski način uzgoja kako mnogi shvaćaju, već se radi o potporama za maslinike u ekstenzivnom načinu uzgoja, u nastavku donosimo detaljne informacije o pravima i obvezama maslinara koji se odluče na ostvarivanje ovakvog modela potpora.

Saznaj više

Uspješna priča vinara iz Međimurja

Za potrebe promocije Programa ruralnog razvoja, naša snimateljska ekipa je posjetila mladog poljoprivrednika Nenada Preinera u mjestu Sveti Urban u općini Štrigova u Međimurskoj županiji na samoj granici sa Slovenijom. Nenad ih je dočekao na svojem gospodarstvu i pokazao vinograd koji se proteže na  površini od ukupno 5,11 hektara.

Nenad je dobio Odluku o dodjeli sredstava za tip operacije 6.1.1. te mu sada predstoji realizacija ciljeva... Ostvarena sredstva planira uložiti u opremu za vinarstvo, odnosno inox bačve, sustav za kontroliranu fermentaciju, praonu boca i tzv. etiketirku.

Napominje da uz pomoć stručnih savjeta Savjetodavne službe iz svoje županije nije bilo problema posvetiti se izradi kvalitetnog poslovnog plana te sada očekuje isplatu kako bi uz novu opremu mogao nastaviti s proizvodnjom vina. Trenutno su svi članovi u obitelji Preiner uključeni u  proizvodnju te od vina nude rizling rajnski, sauvignon, silvanac zeleni, crni pinot, muškat žuti, pušipel i graševinu.

Nenad preporuča svim mladim i vrijednim osobama s realnim ciljevima, a koji se vide u budućnosti u poljoprivredi, da se prijave na novi natječaj i budu uspješan primjer u svojoj zajednici. 

Pogledajte video s poreznim informacijama i savjetima s radionice za korisnike podmjere 6.3.

Korisnici podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” imali su prilike sudjelovati na radionici održanoj 4. studenog 2016. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva u Zagrebu na kojoj su čuli vrijedne informacije poreznog aspekta stručnjakinje Miljenke Cutvarić. Napominjemo da svi podaci iz videa su nastali temeljem odredbi poreznih propisa koji su bili važeći u vrijeme nastanka materijala- studeni 2016.

S obzirom na najavljene izmjene poreznih propisa koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine, pozivamo korisnike da se na vrijeme informiraju u nadležnim institucijama o svim izmjenama.

Video možete pogledati ovdje.

Video s upitima i odgovorima s radionice je dostupan ovdje.

Nove isplate malim poljoprivrednicima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je prvu ratu za još 18 korisnika tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, u  iznosu većem od milijun kuna. Svi projekti malih poljoprivrednika koje je odobrila Agencija za plaćanja mogu biti isplaćeni u 2 rate – 50% potpore korisnici mogu zatražiti odmah nakon Odluke o dodjeli sredstava, a preostalih 50% nakon provedenih aktivnosti iz poslovnog plana. Potpora unutar podmjere 6.3 može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.

 Popis svih korisnika je dostupan ovdje.

Održane radionice pred raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. ” Potpora mladim poljoprivrednicima”

U Splitu, 21. prosinca, održana je zadnja u nizu radionica u ovoj godini namijenjena mladim poljoprivrednicima zainteresiranim za novi natječaj za tip operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima". Radionice je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a sudionici su od kolega mogli čuti informacije o postupku prijave na natječaj, izradi poslovnog plana, a predstavljeni su i najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječaja.

Radionice su tijekom prosinca, osim u Splitu, održane i u Zagrebu, Osijeku, Rijeci te su zabilježile veliku posjećenost zainteresiranih potencijalnih korisnika ove podmjere. Prezentacije održane na radionicama dostupne su ovdje.

 

Novi sustav pitanja i odgovora

Od objave natječaja za tip operacije 6.1.1. uvodimo novi sustav zaprimanja pitanja i odgovora na iste. Sve upite vezane za natječaj postavite putem web forme sa stranice  http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/.

Odgovori na upite više se ne šalju pojedinačno već se skupno objavljuju u rubrici česta pitanja i odgovori.

Ostala pitanja vezana uz ostale mjere i dalje se zaprimaju putem adrese eafrd@mps.hr.

Vaše fotografije na Instagram profilu Ruralnog razvoja

Dragi korisnici, zahvaljujemo se na poslanim fotografijama Vašeg gospodarstva, mjesta, prirode...  Svoje kreativne uratke od sada ćete moći vidjeti uz naše obavijesti i na drugim društvenim mrežama, kao što je Instagram. Ako još niste, možete pratiti najnovije informacije na našem profilu na poveznici ovdje.

Čestitka

Sretan i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2017. godinu od srca Vam želi Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju!

---

Pitanja i odgovori

 

Ukoliko se javljam na 2. Natječaj, operacije 6.1.1. kao Obrt, na koga treba glasiti potvrda Porezne uprave o ne dugovanju (na obrt ili na fizičku/odgovornu osobu)?

Navedena potvrda Porezne uprave mora glasiti na fizičku osobu, odnosno na mladog poljoprivrednika – vlasnika (odgovornu osobu) obrta.

Prije 3 godine sam pokrenuo firmu i samozaposlio se. Je li udovoljavam kriteriju “Korisnik je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine”?

Ne, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, korisnik mora biti upisan u Evidenciju nezaposlenih osoba pri HZZ-u ukoliko želi ostvariti bodove po kriteriju 5.

Planiram se javiti na 2. Natječaj, operacija 6.1.1. i planiram preuzeti OPG-a od svog oca. Tko se u ovom slučaju prijavljuje na natječaj i na čije ime mora glasiti potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva?

Zahtjev za potporu u navedenom slučaju mora podnijeti mladi poljoprivrednik koji će preuzeti poljoprivredno gospodarstvo i koji udovoljava uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem. Potvrda Savjetodavne službe o ekonomskoj veličini OPG-a podnosi se za gospodarstvo koje će mladi poljoprivrednik preuzeti, a koju potpisuje trenutni nositelj OPG-a.

Imam zemljište u području sa prirodnim ograničenjima koje je u vlasništvu mojeg oca. Isti je član OPG-a čiji sam ja nositelj te se planiram javiti na 2. Natječaj, operacija 6.1.1.. Mogu li ostvariti bodove po kriteriju odabira 6? Koja je obavezna dokumentaciju u tom slučaju?

Da, možete ostvariti bodove po navedenom kriteriju. Poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav na područjima s prirodnim ograničenjima može biti u vlasništvu/posjedu/najmu bilo člana OPG-a, bilo nositelja. Uvjet je da član OPG-a koji je vlasnik zemljišta mora biti upisan u Upisnik kao član navedenog OPG-a. Nadalje, poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta upisano u ARKOD sustav na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima u vlasništvu/posjedu/najmu i koje je ušlo u izračun ekonomske veličine, najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju provoditi u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Ukoliko je zemljište u vlasništvu/posjedu nositelja ili člana to OPG-a, nije potrebno učitati Ugovore za najam/zakup.

 

---

Nagrađujemo Vaše znanje!

 PITANJE: 

Navedite barem jednu obveznu aktivnost korisnika u provedbi Mjere 10, propisanu Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu .

 

Odgovore šaljite na našu adresu eafrd@mps.hr

DOBITNICI IZ PROŠLOG BROJA

 

1. Matija Japundžić, Sibinj

 

2. Dražen Bokan, Ribnjačka 

 

 

ČESTITAMO !!!

Točan odgovor iz prošlog broja glasi : 

Poglavlje 8

 

---
GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

Pregledajte popis institucija i savjetodavnih službi u vašoj županiji.

Saznaj više

---

KONTAKTI: eafrd@mps.hr | 01 610 6911 | www.ruralnirazvoj.hr

   facebook linkedin twitter instagram googlepinterest