Zaglavlje

GLASNIK broj 5

Svibanj 2020

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Poštovani potencijalni korisnici mjera Programa ruralnog razvoja,

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja za 2016. godinu.

Kod planiranja smo se trudili zadovoljiti potrebe vas, potencijalnih korisnika, ali i pripremiti administrativne kapacitete koji će raditi na obradi prijava. Nastojat ćemo se pridržavati objavljenog plana, no napominjemo kako su određena odstupanja uvijek moguća i stoga se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Pozivamo vas da redovito pratite našu mrežnu stranicu na kojoj ćete naći pravovremene i potpune informacije o svim novostima vezanim uz natječaje.

Puno uspjeha u budućim prijavama žele vam djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

Plan objave natječaja za 2016. godinu dostupan je OVDJE.

---
razminiranje_natječaj

Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta«

U Narodnim novinama broj 42 od 04. svibnja 2016. objavljen je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U samom tekstu natječaja pronaći ćete sve detalje vezane uz uvjete prihvatljivosti, iznos i udio potpore, prihvatljive troškove te način i uvjete podnošenja zahtjeva za potporu.  

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 4. svibnja i traje do 3. lipnja 2016. godine.

Saznaj više

Mjera-16

Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Poziv je otvoren od 22.04.2016. do 01.06.2016. godine.

Ovaj poziv ima za cilj prikupljanje projektnih prijedloga na osnovu kojih će Ministarstvo poljoprivrede raspisivati natječaje za mjeru 16 „Suradnja“ iz Programa ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2014. - 2020. godine.

Tekst mjere 16 „Suradnja“ kao i Obrazac za iskazivanje interesa za prijavu projektnih prijedloga možete naći na našim internetskim stranicama.

Saznaj više

Objavljena 2 pravilnika za provedbu Mjere 08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma"

U Narodnim novinama broj 45 od 13. svibnja 2016. godine objavljena su dva pravilnika za provedbu mjere 8 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020:

• Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“,podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u jačanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ i

• Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnike možete naći na web stranici ruralnirazvoj.hr

Podsjetnik na skori istek roka za podnošenje prijava na Natječaj za tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu"

Podsjećamo potencijalne korisnike kako rok za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru natječaja za tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" ističe 07. lipnja 2016. godine. 

Prihvatljivi korisnici za ovaj tip operacije su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Napominjemo kako isti korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, a može biti prihvatljiv kao nositelj samostalnog projekta ili u okviru zajedničkog projekta u kojem je dva ili više korisnika uključeno u jedan zajednički projekt. Ukoliko korisnik podnese zahtjev za potporu za pojedinačni projekt ne može istovremeno biti uključen u zajednički projekt unutar istog natječaja. Korisnikom potpore smatraju se svi korisnici zajedničkog projekta bez obzira koji će od njih biti podnositelj zahtjeva za potporu/isplatu.

Na mrežnoj stranici ruralnirazvoj.hr možete pronaći tekst natječaja i Pravilnik.

Započelo izdavanje konačnih odluka za operaciju 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"

Započelo izdavanje konačnih odluka za operaciju 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem konačnih odluka za projekte iz operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“  iz Programa ruralnog razvoja RH.

Financijska sredstva koja će biti dodijeljena za 240 jedinica lokalne samouprave putem konačnih odluka iznose ukupno 20.993.191,59 kuna. Zbog nedostatka sredstava, za jedinice lokalne samouprave koje se na rang listi nalaze „ispod crte“ Agencija će izdati konačne odluke o odbijanju.

Konačna rang lista dostupna je OVDJE.

Saznaj više

Promotivna kampanja PRR-a

Vjerujemo da ste primijetili kako su diljem Lijepe naše osvanuli plakati s prekrasnim motivima poljoprivrede i ruralnih krajeva.

Riječ je o našoj promotivnoj kampanji koju provodimo s ciljem promocije i povećanja vidljivosti mrežne stranice ruralnirazvoj.hr koja predstavlja centralno mjesto za sve informacije vezane uz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Korisne informacije o mjerama ruralnog razvoja kao i obavijesti o budućim natječajima iz Programa oglašavat ćemo u tiskanim i elektroničkim medijima, a uskoro ćete nas moći pratiti i na popularnim društvenim mrežama. 

Uvjereni smo kako će rezultat naših komunikacijskih aktivnosti biti bolja informiranost potencijalnih korisnika te ujedno i veća apsorpcija sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

---
Pitanja i odgovori

Koje sve uvjete mora ispunjavati javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje da bi bio prihvatljiv korisnik u natječajima iz podmjere 7.2. te čime te uvjete dokazuje?

Pravilnikom o provedbi Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području“ (NN 22/15) propisani su način i uvjeti dodjele potpore. Prilikom prijave na natječaj kao dokaz ispunjenja propisanih uvjeta korisnik tj. javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje podnosi natječajem propisanu dokumentaciju.

Molila bih pojašnjenje ostvarenja bodova po kriteriju odabira Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kada je prijavitelj PG čiji je nositelj tj. osnivač d.o.o. za Podmjere 6.2. i 6.4. (Operacije 6.2.1. i 6.4.1.) Da li bodove ostvarujemo prema stručnoj spremi vlasnika/direktora ili zaposlenika?

Kada je korisnik u podmjeri 6.2. i 6.4. poljoprivredno gospodarstvo koje je organizacijskog oblika trgovačkog društva registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, bodovi se dodjeljuju temeljem osobe koja je upisana kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika.

Je li potrebno provesti postupak javne nabave prije prijave na natječaj za mjeru 7?

U novom nacrtu Pravilnika o provedbi Mjere 7 korisnicima je omogućena provedba javne nabave i nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti Zahtjeva za potporu.

Hoće li u natječajima za 7.2. i 7.4. biti potrebno izrađivati elaborat zaštite okoliša i ishoditi potvrdu od Ministarstva zaštite okoliša?

Trenutno važeći Pravilnik za Mjeru 7 i nacrt novog Pravilnika za Mjeru 7 navodi da je korisnik obvezan prije podnošenja Zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode ukoliko projekt/operacija iz Podmjere 7.2. i 7.4. zahtijeva provedbu navedenih postupaka. Na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr  je objavljeno pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7 po navedenom.

Ukoliko nacionalno udruženje udruga ekoloških proizvođača za svoje članice ima lokalne i regionalne udruge, da li se broj članova udruge, kao preduvjet za javljanje na M 3.2. natječaj računa temeljem ukupnog broja proizvođača u svim udrugama članicama?

Za kriterij odabira broj 2 u Podmjeri 3.2., broj članova korisnika, odnosno u navedenom slučaju krovne udruge ekoloških proizvođača, će se promatrati na nivou ukupnog broja proizvođača svih udruga ekoloških proizvođača koje su sastavni dio krovne udruge ekoloških proizvođača i za koje je krovna udruga ekoloških proizvođača podnijela Zahtjev za potporu. U navedenom slučaju i za udruge ekoloških koje su sastavni proizvođača i za koje je krovna udruga ekoloških proizvođača podnijela Zahtjev za potporu, primjenjuju se odredbe iz članka 14., stavka 5. Pravilnika za Mjeru 03, koji navodi da korisniku u Programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Podmjere 3.2. može biti odobren samo jedan Zahtjev za potporu u trajanju do pet uzastopnih godina.

---
Nagradba igra

PITANJE:  Koja su dva stupa Zajedničke poljoprivredne politike EU?

Odgovore šaljite na našu adresu eafrd@mps.hr

 

DOBITNICI IZ PROŠLOG BROJA

 

1. Albert Varga, Stari Jankovci

2. Hrvoje Bokan, Bulinac

 

ČESTITAMO!!!

Točan odgovor iz prošlog broja glasi:

  Kratica IAKS predstavlja Integrirani administrativni i kontrolni sustav. 

---
GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

Pregledajte popis institucija i savjetodavnih službi u vašoj županiji.

Saznaj više

---

KONTAKTI: eafrd@mps.hr | 01 610 6911 | www.ruralnirazvoj.hr