Zaglavlje

GLASNIK broj 9

Listopad 2019

Novi vizualni identitet Glasnika

Poštovani korisnici, kao što smo već i najavljivali, Glasnik Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju od mjeseca listopada mijenja svoje ruho, barem što se dosadašnjeg oblika tiče. Nadamo se kako će Vam buduće informacije i tekstovi biti još zanimljiviji i korisniji.

Budući je prelazak na novu platformu zahtijevao određeno vrijeme, ovim putem se ispričavamo svim korisnicima, što nismo bili u mogućnosti objaviti Glasnik za mjesec rujan.

Ono što Vam svakako možemo obećati jest, da ćemo se truditi pružiti Vam pravovremene informacije i odgovore na sva postavljena pitanja.

Čitajte, komentirajte i pratite nas na novoj adresi: http://ruralnirazvoj.hr/, a pitanja postavljajte putem elektronske pošte na eafrd@mps.hr.

Vaše uredništvo ...

NAJAVA NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1. I 4.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

NAJAVA NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1. I 4.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

Agencija za plaćanja u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira tijekom listopada i studenog 2015. godine raspisati natječaje za operacije unutar mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu

Saznaj više

Rezultati obrade prijava

Rezultati obrade prijava

Poštovani korisnici,
nastavno na učestale upite vezane uz rezultate obrade prijava pristiglih na natječaj za podmjeru 6.3 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, kao i očekivani početak isplate predujma, prenosimo u cijelosti očitovanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

Saznaj više

Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" NN 106/15

Objavljen pravilnik za Podmjeru 4.3., odnosno tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu"

Prihvatljivi korisnici su:

1. šumoposjednici,

2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika,

3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i

4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi opći troškovi su usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.,

2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.,

3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) je od 10.000 do 1.000.000 EUR. a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Financijski leasing - mjera M04

Financijski leasing - mjera M04

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. objavilo tumačenje vezano uz prihvatljivost leasinga unutar mjere M04.

Saznaj više

Održana 3. regionalna konferencija šumoposjednika jugoistočne Europe

Potencijal privatnih šuma je nedovoljno iskorišten za pokretanje gospodarskog razvoja i može biti temelj novog zapošljavanja u ruralnim područjima, no zapreka su još uvijek kruto zakonodavstvo i slaba educiranost vlasnika o svim mogućnostima gospodarenja privatnim šumama, zaključeno je na 3. regionalnoj konferenciji privatnih šumoposjednika JIE. Skup je okupio mnogobrojne domaće i inozemne dionike iz sektora šumarstva i drvne industrije, većinom privatne šumovlasnike, kao i relevantne institucije, sektorske tvrtke te dobavljače najnovijih tehnologija za radove u šumarstvu i preradu šumske biomase.

Više od 150 sudionika ove vodeće regionalne konferencije založilo se za veće promicanje održivog gospodarenja šumama i ne žele se pomiriti s evidentno lošijim tretmanom ovog sektora u odnosu na državne šume. Potrebno je pronaći rješenja za mnogobrojna operativna ograničenja, primjerice oko uhodavanja novih nadležnosti u upravljanju kao i motiviranja preko 600.000 šumovlasnika na angažirano upravljanje svojom imovinom. Iz EU dolazi značajna podrška navedenim promjenama, jer je Komisija predložila novu europsku šumarsku strategiju, a istu je usvojio ove godine Europski parlament. Fokus EU je na zabrinjavajućim klimatskim i ekološkim promjenama te na izgradnji zelene i kružne ekonomije u zemljama članicama koja će omogućiti razvoj pasivnih krajeva uz zaštitu prirodnih i sirovinskih resursa. Europi trebaju njezine šume pa se u nizu usvojenih dokumenata ističe da će šuma i drvo igrati još važniju ulogu u europskoj budućnosti. Odgovorno i održivo gospodarenje šumama doprinosi njihovom rastu, povećavanju šumskih površina, a proces prerade drva je po okoliš neutralan. EU zabranjuje trgovinu ilegalno posječenog drva te se protivi prekomjernim sječama koje su također prisutne u Hrvatskoj kao jedan od očiglednih problema u sektoru. S druge strane, na konferenciji su istaknuti pozitivni primjeri održivog gospodarenja, okrupnjavanja posjeda te je u više navrata naglašena sve pozitivnija atmosfera u sektoru koja je dovela do izmjene zakonskih i podzakonskih akata, kojima su poboljšane prilike posljednjih godina, uz važnu napomenu da je ostvareni napredak vidljiv, što je i dalje nedovoljno u usporedbi s rezultatima i iskustvima Austrije ili Štajerske koja su bila također prezentirana ovom prilikom.

Započelo ugovaranje projekata za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta"

Sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj započelo je ugovaranje projekata za tip operacije 5.2.2. "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta".

Naime, alokacija iznosi 220,8 milijuna kuna za natječaj u tijeku, a od ukupno šest prijavljenih projekata korisnika (napomena: korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave), izdane su tri odluke o dodjeli sredstava, a riječ je o iznosu od oko 124,5 milijuna kuna. Trenutno još dva Zahtjeva prolaze provjeru u Službi za javnu nabavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Dakle, prihvatljivi troškovi su troškovi pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina koje se nalaze na minski sumnjivim područjima, a prvi natječaj obuhvaća projekte u Brodsko-Posavskoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj županiji i Karlovačkoj županiji, a aktualna je i izrada prijedloga projekata za 2016. godinu za tri županije s juga Hrvatske, Zadarsku, Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju.

Sredstvima Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. planira se pretražiti i razminirati 29.979.970 kvadratnih metara poljoprivrednih površina.   

Najava predavanja

Predavanja za korisnike Podmjere 6.1.:

Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje na predavanjima za korisnike Podmjere 6.1. Predavanja će se održati u suradnji s predstavnicima LAG-ova u 9 gradova.

Točno vrijeme početka predavanja kao i točna adresa te moguće izmjene u datuma moći ćete vidjeti na poveznicihttp://ruralnirazvoj.hr/.

1.) Metković, LAG Neretva, lagneretva@gmail.com      (23.10.)

2.) Benkovac, LAG Laura, ivan.cupic@zd.t-com.hr  (22.10.)

3.) Ogulin, LAG Frankopan, lag.frankopan@gmail.com (16.10.)

4.) Sv.Petar u šumi, LAG Središnja Istra, ured@lag-sredisnjaistra.hr (15.10.)

5.) Krapina, LAG Zeleni bregi, lag.zelenibregi@gmail.com (13.10.)

6.) Garešnica, LAG Moslavina, anica.lenart@lag-moslavina.hr (12.10.)

7.) Našice, LAG Karašica, ivan@lag-karasica.com (19.10.)

8.) Otok, LAG Bosutski niz, lag.bosutski.niz@gmail.com (20.10.)

9.) Požega, LAG Barun Trenk, lag.papuk.krndija@gmail.com (21.10.)

Predavanja za županijske timove:

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, 14. listopada 2015. godine, s početkom u 09:30 sati u Dvorani Adriatic Salon I hotela International, održat će se predavanje za županijske timove o mogućnostima unutar Podmjere 6.1.

 I. Sajam zimnice i Izložba autohtonih proizvoda

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba od 16-18. listopada 2015. godine na trgu Josipa bana Jelačića održat će se I. Sajam zimnice i Izložba autohtonih proizvoda.

Na Sajmu će se predstaviti 77 izlagača i mladih poljoprivrednika iz svih hrvatskih županija. Cilj manifestacije je okupiti proizvođače iz svih županija koji proizvode poljoprivredne i prehrambene proizvode, koji se povezuju s pojmom „zimnica“, te im omogućiti prodaju i direktno povezivanje s potrošačima i oživjeti spravljanje zimnice koja na hrvatskim prostorima ima dugu tradiciju.

Na sajmu ćete moći dobiti i informaciju o mogućnostima mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

---
Pitanja i odgovori

Tko su korisnici Podmjere 6.1. ?

Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u;

• a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

• b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

• c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

• d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1. rate odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti Upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1.rate.

U zahtjevu za potporu mladi poljoprivrednik je dužan dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO kojom dokazuje da je ispunjen uvjet prihvatljivosti o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.

Ako je mladi poljoprivrednik nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, tada dostavlja potvrdu Savjetodavne službe za SO za poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj/odgovorna osoba.

Ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tome slučaju, mladi poljoprivrednik je dužan u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu od Savjetodavne službe za SO, odnosno biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba najkasnije pril podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate potpore, ali ne kasnije od 9 mjeseci nakon dodjele Odluke o dodjeli sredstava. Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i mladog poljoprivrednika.

Što se smatra preuzimanjem OPG-a?

Preuzimanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta smatra se imenovanjem mladog poljoprivrednika za nositelja/upravitelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta.

Može li se dodijeljena potpora u sklopu natječaja za Podmjeru 6.1. koristiti za kupnju OPG-a ?

Dodijeljena potpora u podmjeri 6.1 ne može se koristiti za kupovinu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta za koje je mladi poljoprivrednik priložio potvrdu o ekonomskoj veličini kada mladi poljoprivrednik nije bio nositelj/odgovorna osoba istog u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

---

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

MJERA/PODMJERA/TIP OPERACIJE

PLANIRANI DATUM OBJAVE NATJEČAJA

PODMJERA 6.1. - Potpora za mlade poljoprivrednike

LISTOPAD 2015.

PODMJERA 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

LISTOPAD 2015.

TIP OPERACIJE 4.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

28.10.2015. - 30.12.2015.

TIP OPERACIJE 4.1.1. - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

4.11.2015. - 15.01.2016.

PODMJERA 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

LISTOPAD 2015.

TIP OPERACIJE 4.2.1. - Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

28.10.2015. - 30.12.2015

PODMJERA 5.2. - Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

LISTOPAD 2015.

PODMJERA 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

LISTOPAD 2015.

PODMJERA 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LISTOPAD 2015.

TIP OPERACIJE 4.3.3. - Ulaganja u šumarsku infrastrukturu

STUDENI 2015

---
Nagradba igra

PITANJE:  Koliko mora iznositi oštećenje poljoprivrednog potencijala da bi korisnik bio prihvatljiv za Podmjeru 5.2." Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog
zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,
nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima"?

Odgovore šaljite na našu adresu eafrd@mps.hr

 

DOBITNICI IZ PROŠLOG BROJA

 

1. Ivana Pavlek, Rijeka

2. Mirna Baniček, Zagreb

 

ČESTITAMO!!!

Točan odgovor iz prošlog broja glasi:

Europski povjerenik za poljoprivredu zove se Dacian Ciolos.

---
GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

GDJE SE INFORMIRATI O PRR?

Pregledajte popis institucija i savjetodavnih službi u vašoj županiji.

Saznaj više

---

KONTAKTI: eafrd@mps.hr | 01 610 6911 | www.ruralnirazvoj.hr