Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h)) – mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla

Otvoren
SP ZPP 2023. - 2027.
Datum objave
10. 7. 2024
Datum prijave
15. 7. 2024
Kraj prijave
12. 8. 2024

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.h.01. – INFOR(58(1)(h)) – mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: 58.1.h.01. Informiranje) unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. („Narodne novine“, br. 140/23, 152/23, 69/24)

 

Prihvatljivi korisnici sredstava za intervenciju 58.1.h.01. Informiranje su:

a) stručne organizacije uključene u sektor vina
b) organizacije proizvođača vina
c) udruženja organizacija proizvođača vina
d) privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
e) međusektorske organizacije uključene u sektor vina i
f) javnopravna tijela koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog
proračuna

 

Razina potpore iznosi do 80 % prihvatljivih troškova pri čemu financijska pomoć Unije iznosi maksimalno 50 % prihvatljivih troškova, a nacionalna plaćanja iznose maksimalno 30 % prihvatljivih troškova:

Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura.
Maksimalni iznos potpore po projektu je 10.000 eura.

Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su 20.000 eura.
Maksimalni iznos nacionalnog plaćanja po projektu je 6.000 eura.