Natječaji

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

U najavi
Mjera
Podmjera
05.2
Tip operacije
5.2.1
Očekivani datum objave
ožujak 2021
Vrijednost natječaja
20.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama (u daljnjem tekstu: elementarna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina javne potpore:

100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.