Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

Novosti

Rezultati obrade prijava (2015.g., prvi natječaj)

Poštovani,
Na natječaj za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koji je završio 31. srpnja 2015. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je ukupno 1477 zahtjeva poljoprivrednih gospodarstava za potporu. Sredstva javne potpore koja će se dodijeliti putem ovog natječaja iznose ukupno 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koji je sastavni dio svake prijave.
Zahtjevi za potporu obrađuju se prvo u 5 regionalnih ureda APPRRR-a, nakon čega prolaze postupak ocjene poslovnog plana u središnjem uredu u Zagrebu. Nakon administrativne kontrole pristiglih zahtjeva za potporu za sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve bit će izrađena privremena rang- lista, odnosno izdat će se privremene odluke o dodjeli sredstava. Nakon postupka prigovora na privremene odluke (jer podnositelji imaju pravo prigovora) i ponovne administrativne kontrole, Agencija za plaćanja će donijeti konačne odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju.
Očekujemo da će izdavanje privremenih odluka započeti do kraja godine, a bit će vidljive u Agronetu.